Menu Zavřeno

Služby

Knihovna nabízí tyto služby:

  • Půjčování knih z vlastního fondu knihovny
  • Meziknihovní výpůjční služby (MVS)
  • Veřejně přístupný bezplatný internet
  • Kopírování a skenování dokumentů
Registrační poplatky:
Dospělí: 80,- Kč
Děti a studenti: 40,- Kč
Důchodci nad 70 let: zdarma

Upomínky:
Za každý započatý den: 1,- Kč

Ztráta průkazky: 20,- Kč

Ztráta knihy: Náhrada tím samým titulem
nebo finanční náhrada aktuální ceny titulu
+ 50,- Kč manipulační poplatek za zpracování

Kopírování černobílé:
A4 jednostranné: 2,- Kč
A4 oboustranné: 3,- Kč

Kopírování barevné:
A4 jednostranné: 5,- Kč
A4 oboustranné: 6,- Kč

Barevný tisk z PC:
Normální papír: 15,- Kč
Fotopapír: 20,- Kč

Skenování: viz. Kopírování

MVS z jiných knihoven: 20,- Kč za 1 titul

Knihovní řád – ke stažení ve formátu PDF.


Návod na nastavení hesla do čtenářského účtu– ke stažení ve formátu PDF.