Menu Zavřeno

Rok 2014

2014 – Prázdninové tvoření s dětmi

 

2014 – Čtení pohádek – Olympiáda

 

2014 – Cvičíš, cvičíme

 

2014 – Beseda o Hudečkových

 

2014 – Velikonoční tvoření

 

2014 – Noc s Andersenem 2014

 

2014 – Pasování na čtenářů

 

2014 – MŠ v knihovně

 

2014 – Výstava hraček

 

2014 – Rekonstrukce knihovny

 

2014 – Sváteční matiné

 

2014 – Z Trutnova na Nový Zéland

 

2014 – II. literární sedánky

 

 

2014 – Vernisáž obrazů Jiřího Pelce

 

2014 – Zpíváme koledy

 

2014 – Vánoční tvoření

 

2014 – Loutky pro MŠ