Rok 2012

Rok 2012
2012 – Dějiny humoru
2012 – Beseda o Reiky s paní A.Matějkovou – 19. ledna
2012 – Zdobení knih – 25. ledna
2012 – Čtení pohádek – 2. února
2012 – Malování na sklo – 6. února
2012 – Čtení pohádek – 16. února
2012 – Malování mandal – 29. února
2012 – Tibetské mísy
2012 – Noc s Andersenem 2012
2012 – Velikonoční tvoření
2012 – Detaily přírody – výtvarná práce žáků školní družiny pod vedením I.Morávkové
2012 – Prázdninová tvořeníčka
2012 – Výlet do muzea hraček
2012 – Beseda ke Dni státnosti
2012 – Setkání s karikaturisty
2012 – Výroba betlémů
2012 – Malovaní na hedvábí – výstava
2012 – Pohádkové postavičky z víček
2012 – Vyhlášení nejpilnějšího čtenáře
2012 – Pasování na čtenáře – červen 2012
2012 – Podzimní tvoření